Vòng bi NTN – Bạc đạn NTN

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :