Vòng bi NSK 6324 – Bạc đạn NSK 6324

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :