Vòng bi NSK 23152 – Bạc đạn NSK 23152

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :