Vòng bi chuyên dùng máy CNC 7206C xuất xứ japan NTN ,nsk ,koyo ,skf (30-62-14)

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :