Vòng bi bạc đạn Sài Gòn – Dây curoa, phốt đủ loại hàng Nhật ….

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :