Vòng bi bạc đạn NU 2215ECM/C3 và NU1015ML/C3 skf

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :