Vòng bi bạc đạn chà 3 miếng___51107 SKF

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :