Vòng bi bạc đạn 2205-2rs1 skf (kích thước 25x52x18)

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :