Chuyên phân phối vòng bi bạc đạn nông nghiệp cho a e máy gặt đập liên hợp Kubota Yamar. Và công nghiệp cơ khí chế tạo máy lớn nhà máy đủ loại

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :