Bi trượt tròn LM 20UU hiệu IKO Japan

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :