Bạc đạn vòng bi đủ loại Ucp ,ucf, ukp,ukf, col , nhào càna, hiệu Nsk,koyo,skf, NTN, ban đạn thường đài Loan ….

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :