Bạc đạn UC 208 Asahi Japan

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :