Bạc đạn NU – NJ 224E hiệu SKF

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :