Bạc đạn cà na NSK 23264

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :