Bạc đạn 1chiều NSK B205

Vị trí :
Quy mô :
Số tầng :